คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.61 ถึงวันที่ 25 ส.ค.61
 (อ่าน 322)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
 
     
                                  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์ บุคลากรสังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง: กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา อนุสิทธิบัตรเลขที่ : 13478 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกอนุสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560