คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[ทั่วไป] กำหนดการรายงานตัว ฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิ...  (15 ก.พ.61) (อ่าน 27)
[ทั่วไป] รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอก วิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ปีการศึกษา ...  (13 ก.พ.61) (อ่าน 76)
[นิสิต] ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปี 4 เข้าร่วม Confident & beauty (สาวมั่นใจ สวยใสในสไตล์ของตัวเอง) และการเ...  (13 ก.พ.61) (อ่าน 32)
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม Service mild style (สาวสวยที่มีใจรักงานบริการ)...  (13 ก.พ.61) (อ่าน 21)
[ทั่วไป] ประกาศรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio...  (29 ธ.ค.60) (อ่าน 757)
[ทั่วไป] ประกาศรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 2 โครงการโควตา...  (29 ธ.ค.60) (อ่าน 350)
[บุคลากร] อาจารย์วรรณฤดี หิรัญรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ...  (19 ก.พ.61) (อ่าน 38)
[บุคลากร] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิ...  (3 ก.พ.61) (อ่าน 40)
[บุคลากร] อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ป...  (3 ก.พ.61) (อ่าน 28)
[นิสิต] ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญา...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 68)
[นิสิต] ดร. ชลธิชา มามิมิน ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก...  (24 พ.ย.60) (อ่าน 69)
[บุคลากร] เกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560...  (1 ก.ย.60) (อ่าน 190)
[บุคลากร] บุคลากรที่ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ...  (28 มิ.ย.60) (อ่าน 257)
[บุคลากร] การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ...  (19 มิ.ย.60) (อ่าน 201)
[บุคลากร] รางวัลจากงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ...  (12 มิ.ย.60) (อ่าน 216)
[นิสิต] รางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ...  (7 มิ.ย.60) (อ่าน 191)
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0

0