คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
ภูมิทัศน์
ติดต่อ / แผนที่
สายตรงคณบดี
แผนผังเว็บไซต์
 
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลัก
    สายวิชาการ
   
> อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ    
> อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ    
 > อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์    
 > อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี    
 > อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา    
 > อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวภาพและสิ่งแวดล้อม