คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
ภูมิทัศน์
ติดต่อ / แผนที่
สายตรงคณบดี
แผนผังเว็บไซต์
 
ติดต่อ / แผนที่ กลับหน้าหลัก

แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์/แฟกซ์ (074) 609607
Faculty of Science, Thaksin University 222 M00 2, Papayom District, Phatthalung 93210 
Telephone & Fax : +66(0) 74609607
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ (074) 4317600 ต่อ 2111
Faculty of Science, Thaksin University 140 Moo 4, Tambon Khoa-Roob-Chang, Muang Songkhla 90000
Telepho
ne :+66(0) 74317600 extension 2111
science.tsu.pt@gmail.comwww.sci.tsu.ac.thFacebook | Instagram | Youtube | Twitter | Line ID: sci.tsu