คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
ภูมิทัศน์
ติดต่อ / แผนที่
สายตรงคณบดี
แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์ กลับหน้าหลักเกี่ยวกับเรา
 

ข้อมูลพื้นฐาน      
ผู้บริหารและบุคลากร          
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม          
โครงสร้างการบริหารงาน          
ปฏิทินกิจกรรม          
         
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทย์          
         
ภูมิทัศน์        
 
ติดต่อ / แผนที่        
 
แผนผังเว็บไซต์        
 

ผู้สนใจเข้าศึกษา
 

หลักสูตรที่เปิดสอน        
 
การรับเข้าศึกษา      
 
 
การเลือกสาขาวิชา        
 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา        
 
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก        
 

งานวิจัย
 

อาจารย์        
 
นิสิต        
 
ทุนวิจัย        
 


นิสิตปัจจุบัน
 

คณะกรรมการพัฒนานิสิต        
 
ประกาศ / ระเบียบ / วินัยนิสิต        
 
คู่มือกิจกรรมนิสิต        
 
ทุนการศึกษา        
 
ปฏิทินการศึกษา        
 
ศิษย์เก่า        
 
สโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา        
 


ศิษย์เก่า
 

ทานตะวันคืนถิ่น        
 

โครงการ / ฝึกอบรม
 

บริการวิชาการ        
 
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม        
 
โครงการความร่วมมือ        
 
พัฒนานิสิต        
 
โครงการสาขาวิชา        
 


บริการข้อมูลสารสนเทศ
 

สำหรับบุคลากร        
 
สำหรับนิสิต        
 


สาขาวิชา / หน่วยงาน
 

สาขาวิชาฟิสิกส์        
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ        
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ        
 
สาขาวิชาเคมี        
 
สาขาวิชาชีววิทยา        
 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม