คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
การศึกษา
การรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทุนการศึกษา
 
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก กลับหน้าหลัก

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีหอพักบริการนิสิตจำนวน 9 หลัง ประกอบด้วยหอพักพะยอม 1-4 , อินทนิล 6 สำหรับรองรับนิสิตหญิง และหอพักอินทนิล 2-5 สำหรับรองรับนิสิตชาย

หอพักพะยอม 1-2 (หอพักหญิง) รายละเอียดห้องพักหอพักพะยอม 1-2

 • เป็นอาคารจำนวน 4 ชั้น
 • จัดนิสิตหญิงเข้าพักห้องละ 4 คน
 • ห้องพักแต่ละห้องมีขนาด 4 x 8 เมตร และระเบียงขนาด 1.5 x 4 เมตร
 • ครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่จัดเตรียมให้ ประกอบด้วย ชุดเตียงนอนพร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด
 • ห้องพักทุกห้องมีห้องน้ำในตัว

หอพักพะยอม 3-4 (หอพักหญิง) รายละเอียดห้องพักหอพักพะยอม 3-4

 • เป็นอาคารจำนวน 4 ชั้น
 • จัดนิสิตหญิงเข้าพักห้องละ 4 คน
 • ห้องพักแต่ละห้องมีขนาด 4 x 8 เมตร และระเบียงขนาด 1.5 x 4 เมตร
 • ครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่จัดเตรียมให้ ประกอบด้วย เตียงนอนพร้อมเบาะนอน 2 ชั้น ตู้เสื้อผ้าจำนวน 4 ตู้ โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้จำนวน 4 ชุด
 • ห้องพักทุกห้องมีห้องน้ำในตัว

หอพักอินทนิล 2-6 (หอพักชาย) รายละเอียดห้องพักหอพักอินทนิล 2-6

 • เป็นอาคารจำนวน 2 ชั้น
 • จัดนิสิตชายเข้าพักห้องละ 4 คน
 • ห้องพักแต่ละห้องมีขนาด 4 x 6 เมตร และระเบียงขนาด 1.5 x 4 เมตร
 • ครุภัณฑ์ภายในห้องพักที่จัดเตรียมให้ ประกอบด้วย เตียงนอนพร้อมที่นอน 2 ชั้น ตู้เสื้อผ้าจำนวน 4 ตู้ โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้จำนวน 4 ชุด
 • ห้องพักทุกห้องมีห้องน้ำในตัว

 สิ่งที่นิสิตต้องเตรียมมา

 • ผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต
 • หมอนและปลอกหมอน
 • ผ้าห่ม
 • กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า
 • พัดลม
 • สิ่งของจำเป็นของแต่ละคน ฯลฯ

 กำหนดเวลาปิด-เปิดหอพักนิสิต

 • หอพักชาย เปิดประตูหอพักเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 24.00 น.
 • หอพักหญิง เปิดประตูหอพักเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 24.00 น.
        หมายเหตุ
 • ประตูรั้วหอพักปิดเวลา 22.00 น.
 • หลังเวลา 24.00 น. ห้ามนิสิตชายอยู่ในบริเวณหอพักหญิง
 • นิสิตที่จะขออนุญาตเข้าหอพักหลังเวลา 24.00 น.ต้องยืนเอกสารขออนุญาตก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมนิสิตหรือแจ้งเจ้าหน้าที่เวรประจำวันทราบ

 บริการและสวัสดิการภายในหอพัก

 1. บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค (มินิมาร์ท) เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00-23.30 น.
 2. บริการรับถ่ายเอกสาร เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น.
 3. บริการร้านซัก-รีดจากผู้ประกอบการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น.
 4. บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
 5. บริการรถรับ-ส่งโรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วยเฉียบพลัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 6. บริการลานกีฬาเอนกประสงค์และสนามเปตองบริเวณหอพักนิสิต
 7. บริการข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน ยูบีซี
 8. บริการห้องอ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์ จัดไว้บริเวณชั้น 3 ของหอพักพะยอม 1-4
 9. บริการพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารหอพักนิสิต ตั้งแต่ 07.30 - 16.30 น.
 10. ห้องประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
 11. บริการรับ-จ่าย จดหมายพัสดุและไปรษณียภัณฑ์
 12. บริการให้ยืมกุญแจสำรอง กรณีนิสิตลืมกุญแจ
 13. ลานจอดรถยนต์สำหรับบุคคลภายนอกและลานจอดรถจักรยานยนต์นิสิตแต่ละหอพัก
 14. บริการเครื่องทำน้ำร้อน - เย็นประจำทุกหอพัก
 15. บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญประจำทุกหอพัก
 16. บริการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยช่างประจำหอพัก
 17. บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมง
 18. บริการโทรศัพท์สาธารณะทุกหอพัก
 19. บริการยาสามัญประจำบ้านแต่ละสำนักงานหอพัก