คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
การศึกษา
การรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทุนการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ กลับหน้าหลัก

ประกาศ การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) 
1.โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560
2.โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
: รับสมัครระหว่างวันที่ 9-31 ตุลาคม 2560
(คัดเลือกจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร)
รายละเอียดการรับสมัคร ตามลิงค์ : 
ตรวจสอบรายละเอียด
ได้ที่ www2.tsu.ac.th/org/student