คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
การศึกษา
การรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทุนการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ กลับหน้าหลัก

การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 (รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio)  ปิดรับสมัคร
การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 (รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio)  ปิดรับสมัคร
การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 (รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio โครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU) ปิดรับสมัคร