คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
การศึกษา
การรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทุนการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ กลับหน้าหลัก

--ระดับปริญญาตรี--
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS 62
(เริ่ม 1 ธันวาคม 2561)