คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
วิจัยและห้องปฏิบัติการ
งานประชุมวิชาการ/อบรม
ทุนวิจัย
รางวัลและผลงานวิจัยเด่น
ผลงานวิจัย
หน่วยวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด
ESPReL
 
งานประชุมวิชาการ/อบรม กลับหน้าหลัก

The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Technology


ผู้จัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดจัดโครงการ: 4 - 7 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดโครงการ:
 โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ:
 
[ดาวน์โหลด]

การประชุมสัมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10


ผู้จัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดจัดโครงการ: 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดโครงการ:
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รายละเอียดโครงการ:
 
[ดาวน์โหลด]

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน


ผู้จัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดจัดโครงการ: 15 กันยายน 2560

สถานที่จัดโครงการ:
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดโครงการ:
 
[ดาวน์โหลด]

 

 

โครงการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ


ผู้จัด: บริษัท นีโอแลบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายได้สบทบทุน มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

กำหนดจัดโครงการ: 5 - 8 กันยายน 2560

สถานที่จัดโครงการ:
 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และ BITEC บางนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ:
 
[ดาวน์โหลด]