คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
กองทุนพัฒนาคณะ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบ / ประกาศ
การจำหน่ายของที่ระลึก
การบริจาค
รายนามผู้บริจาค
การมอบทุนการศึกษา
ติดต่อ
 
การจำหน่ายของที่ระลึก กลับหน้าหลัก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดจำหน่ายของที่ระลึกของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำรายได้เป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิต และเพื่อใช้ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีของที่ระลึกดังรายการต่อไปนี้ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)