คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
กองทุนพัฒนาคณะ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบ / ประกาศ
การจำหน่ายของที่ระลึก
การบริจาค
รายนามผู้บริจาค
การมอบทุนการศึกษา
ติดต่อ
 
การบริจาค กลับหน้าหลัก

การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สำหรับผู้บริจาค กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ และจำนวนเงิน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคเงินได้ตามเอกสารแนบท้าย 

ประเภทการบริจาค 

  ♦  ทุนเรียนดี
  ♦  ทุนขาดแคลน
  ♦  ทุนจ้างงาน
  ♦  ไม่ระบุประเภททุน

วิธีการบริจาค 
 ♦  นำส่งเป็นเงินสด ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 ♦  โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา) เลขที่บัญชี 404-483427-9

หมายเหตุ 
1. ใบเสร็จการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนการชำระภาษีเงินได้ประจำปีได้ 2 เท่า
2. กรุณาส่งหลักฐานแบบฟอร์มการขอบริจาค การโอนเงิน มาที่ คุณวิลาวัลย์ รัตนทอง สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 2510 โทรสาร 074-609607 หรือ Email : Rattanatong-wil@hotmail.com

 แบบฟอร์มการขอบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
 แบบฟอร์มการขอบริจาคเงินเพื่อการศึกษา