คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
กองทุนพัฒนาคณะ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบ / ประกาศ
การจำหน่ายของที่ระลึก
การบริจาค
รายนามผู้บริจาค
การมอบทุนการศึกษา
ติดต่อ
 
ติดต่อ กลับหน้าหลัก

 


นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก 
งานบริหารจัดการ
โทรศัพท์  074-609600 ต่อ 2109 นายสิทธิชัย  บุญสนิท 
งานสินค้าและของที่ระลึก
 โทรศัพท์  074-609600 ต่อ 2121 
มือถือ 083-0326832


นางสาววิลัยวัลย์  รัตนทอง
งานการเงินและบัญชี 
โทรศัพท์  074-609600 ต่อ 2510