คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
กองทุนพัฒนาคณะ
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบ / ประกาศ
การจำหน่ายของที่ระลึก
การบริจาค
รายนามผู้บริจาค
การมอบทุนการศึกษา
ติดต่อ
 
ติดต่อ กลับหน้าหลัก

 


นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก 
งานบริหารจัดการ
โทรศัพท์  074-609600 ต่อ 2109 

 

นางสาววิลัยวัลย์  รัตนทอง
งานการเงินและบัญชี 
โทรศัพท์  074-609600 ต่อ 2510