คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
โครงการ
บริการวิชาการ
การศึกษาต่อเนื่อง
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
พัฒนานิสิต
โครงการสาขาวิชา
โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม กลับหน้าหลัก
 
> โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้     มี.ค.- เม.ย. 59 มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง  
> โครงการธรรมสัญจรไหวืพระ 5 วัดสัมผัสวิถีชุมชน  
 > โครงการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส"  
 > โครงการธรรมสัญจรไหวืพระ 5 วัดสัมผัสวิถีชุมชน