คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
VDO CLIP กลับหน้าหลัก
  โครงการทำนาข้าวเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

หน้าที่ :