มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[นิสิต-บุคลากร] ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต 2 พ.ค. 61
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย “สานสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์” ประจำปี 2561
[ทั่วไป] รายชื่อสถานะนักเรียนที่ส่งเอกสารยืนยันโครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU
[ทั่วไป] กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561
[ทั่วไป] 3 เส้นทางจากคณะวิทย์ สู่อาชีพครู
[ทั่วไป] นโยบายมหาวิทยาลัยสีขาว
[บุคลากร] เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจัาปีงบประมาณ 2562
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษ Young Smart TSU
[ทั่วไป] แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2561
[นิสิต] การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
[ทั่วไป] ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program
[ทั่วไป] เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ เตรียมตัวอย่างไร ? ก่อนไปสหกิจศึกษา
[ทั่วไป] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก Portfolio รอบที่ 1/2
[ทั่วไป] รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอก วิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ปีการศึกษา 2561
[นิสิต] ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปี 4 เข้าร่วม Confident & beauty (สาวมั่นใจ สวยใสในสไตล์ของตัวเอง) และการเขียนเรซูเม่ (ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม Service mild style (สาวสวยที่มีใจรักงานบริการ)
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนนักเรียน ม.6 เข้าร่วมโครงการต้นกล้าสิ่งแวดล้อมกับลูกปลาพันธุ์ใหม่
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
[นิสิต] ประชาสัมพันธ์นิสิตที่ขอรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย โดยวิทยากร Professor Dr.Per Olof Holtz


หน้าที่ :