มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์ทุน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล
ประชาสัมพันธ์ ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)
ประกาศเรื่อง ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
แบบสำรวจ - นิสิตที่ยังเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 (เก่า) ไม่ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
รับสมัครนิสิต เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดีทำดี ปี5 "SCG สานฝันคนทำดี" ภายใต้โครงการถ่านเชื้อเพลิงจากต้นจาก
ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญ
ขอเชิญนิสิตใหม่ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ สู่งการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสวัสดี-วันนี้ทำบุญ "Happy Soul: คุณธรรมดี | Happy Workplace"
ขอเชิญชวนร่วมแห่เทียนพรรษาและถวายหลอดไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทบทวนและจัดทำโครงร่างองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2559
ขอเชิญนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 2560 เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ฯ และประชุมผู้ปกครอง
แบบสำรวจ หัวข้อการให้บริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา
ขอสำรวจความต้องการของนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ English for Science and Technology in UniMAP Malaysia [English Camp] 2017


หน้าที่ :