มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมทักษะในห้องปฎิบัติการ สำหรับโครงการพิเศษ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION
พิธีปิดค่าย สอวน. ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 18
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเรียน การสอน และแนะแนว การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
การเตรียมความพร้อมการสำเสนอผลงานวิจัยโครงการ GLOBE สำหรับโรงเรียนเครือค่าย
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง หารือกับคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์จัดค่าย สอวน. ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 18
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมซ้อมรับปริญญาที่คณะวิทยาศาสตร์
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ "รี-ราห์เกมส์"
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Soul
ค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านพลังงาน
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คณบดีเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม จิบน้ำชา เล่าเรื่องงาน ประสานสุข ครั้งที่ 2
บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญ
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับสภาการพยาบาล เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในงาน Project Oral Presentation Competition for the Phattalung International Science Fair 2018
นิสิตออกค่ายอาสา และจัดงานวันเด็กที่ รร.บ้านสระนางมโนราห์


หน้าที่ :