มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นคณะกรรมการในงาน Project Oral Presentation Competition for the Phattalung International Science Fair 2019
พิธีทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และงานจัดเลี้ยงปีใหม่
TSU Night Party 2019
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาเด็กเมืองลุง
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ปั่นปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลหาดใหญ่
โครงการพัฒนาคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 9
กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีพบปะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ICAG 2018
ICMSA 2018
ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบ STEM โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน
นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมเดินรณรงค์ลดพลังงาน
คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
กิจกรรมสุขภาพดี (Happy body) ยกระดับความฟิต พิชิตไขมัน
ค่ายวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ Science Training Program โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา
กิจกรรมสุขภาพดี (Happy body) ยกระดับความฟิต พิชิตไขมัน
คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก UMS ประเทศมาเลเซีย


หน้าที่ :