มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานกาชาด 2561 จ.พัทลุง
การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
การอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย โครงการ GLOBE STEM ประจำปี 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning ในยุคดิจิทัล)
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ GLOBE STEM ประจำปี 2561
โครงการอธิการบดีพบประชาคม ประจำปี 2561
SCI for-GIVE บริจาคโลหิต 2561
งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมทักษะในห้องปฎิบัติการ สำหรับโครงการพิเศษ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION
พิธีปิดค่าย สอวน. ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 18
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเรียน การสอน และแนะแนว การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
การเตรียมความพร้อมการสำเสนอผลงานวิจัยโครงการ GLOBE สำหรับโรงเรียนเครือค่าย
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง หารือกับคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์จัดค่าย สอวน. ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 18
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมซ้อมรับปริญญาที่คณะวิทยาศาสตร์
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ "รี-ราห์เกมส์"
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Soul


หน้าที่ :