มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน พื้นที่ดำเนินการชุมชนตะแพน
พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ. มศว. ม.ทักษิณ) ครบรอบ 50 ปี
บรรยายพิเศษ การศึกษาต่อต่างประเทศ และวิธีหาทุนการศึกษา
ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ได้เดินทางเข้าร่วมการสัมมนา 5th TSU-UniMAP (IMK)
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ จัดแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองและนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สายสนับสนุน
ประเพณีไทยแห่เทียนพรรษาและถวายหลอดไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
มหาวิทยาลัย Udayana เมืองบาหลี (Bali) ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดกิจกรรม Icmsa2018
โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข กิจกรรมผ่อนคลาย (Happy relax) เรื่อง “น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ”
ค่ายบริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา โรงเรียนวิเศษ จ.ตรัง


หน้าที่ :