มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   รับสมัครงาน  กลับหน้าหลัก
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย โครงการ วมว. 2 อัตรา
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด หลายอัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ ตำแหน่ง อาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ตำแหน่ง อาจารย์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ
บริษัท ก.ชัยแสง เปิดรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
บริษัท ชายนิ่ง โกลด์ จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท คิงพิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด รับสมัครพนักงานแผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง
รับสมัครงาน บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด หลายอัตรา
บริษัททูน่าพาราไดส์จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด รับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตำแหน่ง นักเคมี จำนวนหลายอัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.สถิติแห่งชาติ)
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สนง.ขนส่งจังหวัดตรัง)
Technology & Innovation Biggest Career Fair In Thailand 2017
การรับสมัครครู (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)


หน้าที่ :