มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ทุนการศึกษา  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 2-3 สมัครเข้าร่วมโครงการ LDP ปี 2562
ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ โท-เอก และเอก ประจำปีการศึกษา 2561
ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงต่างประเทศ ปี 2562
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย
ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี 2561
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Programm (ELP)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562
มูลนิธิอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"
เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 270 ทุน ทุนละ 30,000 บาท
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาไทยออยล์ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาเคมี
ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2018-2019 ในการศึกษาต่อ Chongqing University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประซาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2561


หน้าที่ :