มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ปั่นปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลหาดใหญ่
โครงการพัฒนาคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 9
กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีพบปะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ICAG 2018
ICMSA 2018
ค่ายเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบ STEM โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน
นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมเดินรณรงค์ลดพลังงาน
คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
กิจกรรมสุขภาพดี (Happy body) ยกระดับความฟิต พิชิตไขมัน
ค่ายวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ Science Training Program โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา
กิจกรรมสุขภาพดี (Happy body) ยกระดับความฟิต พิชิตไขมัน
คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก UMS ประเทศมาเลเซีย
โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน พื้นที่ดำเนินการชุมชนตะแพน
พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ. มศว. ม.ทักษิณ) ครบรอบ 50 ปี
บรรยายพิเศษ การศึกษาต่อต่างประเทศ และวิธีหาทุนการศึกษา
ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ได้เดินทางเข้าร่วมการสัมมนา 5th TSU-UniMAP (IMK)


หน้าที่ :