สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
     
 
สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์
 
สื่อการเรียนการสอน กลับหน้าหลัก
    ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์  
ชุดทดลองการวัดค่าพื้นฐานทางฟิสิกส์
ชุดทดลองเรื่องโต๊ะแรง
ชุดปฏิบัติการ กฎของฮุค
ชุดปฏิบัติการกฎของเลนส์และหลักการของทัศนูปกรณ์
ชุดปฏิบัติการการขยายตัวเชิงความร้อนในของแข็งและของเหลว
ชุดปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์
ชุดปฏิบัติการการตกอิสระแบบสวิตซ์ควบคุม
ชุดปฏิบัติการการเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก
ชุดปฏิบัติการกำลังการแยกและการกระจายแสงของปริซึมและเกรตติง
ชุดปฏิบัติการค่าความหนืดของของเหลว
ชุดปฏิบัติการนิวเคลียร์เบื้องต้น
ชุดปฏิบัติการไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง
ชุดปฏิบัติการโมดูลัสของความยืดหยุ่น
-->  page 1