สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 

      มกราคม 2563      
       
อาพฤ
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 311
 
ปฏิทินเหตุการณ์/กิจกรรม กลับหน้าหลัก
 

    วันที่ 4 ธ.ค.61
  
  วันที่/เวลา กิจกรรม
  4 ธ.ค.61
08.00 : 17.00
เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4 ธ.ค.61
08.00 : 17.00
เข้าร่วมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ สำนักหอสมุด