สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 

      กันยายน 2562      
       
อาพฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 1617 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3012345

ปฏิทินเหตุการณ์/กิจกรรม กลับหน้าหลัก
 
 

   ชื่อเหตุการณ์/กิจกรรม : ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก นำนิสิตศึกษาดูงาน ณ อุตุนิยมวิทยาพัทลุง
   วันที่ : 22 พ.ย.61 เวลา 08.30 - 13.00 น.
   รายละเอียด :
      ในรายวิชา 0212351 รายวิชาอุตุนิยมวิทยา 
นิสิตจำนวน 11 คน ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4  
เรียน ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยา คุณ เดชกล 098-2824028