สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
ผลงานนิสิต
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ฝึกงาน
รายวิชาโครงงาน
 
ฝึกงาน กลับหน้าหลัก

ขั้นตอนการฝึกงาน     up down
ลบข้อมูล
 
ปฏิทินการฝึกงาน     up down
ลบข้อมูล
 
รูปกิจกรรม     up down
ลบข้อมูล
 
ลงทะเบียน-ประวัตินิสิต     up down
ลบข้อมูล
 
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม     up down
ลบข้อมูล
 
รายชื่อนิสิตฝึกงาน     up down
ลบข้อมูล
 
สมุดบันทึกการฝึกงาน     up down
ลบข้อมูล
 
ติดตามสถานะการตอบรับเข้ารับการฝึกงาน     up down
ลบข้อมูล
 
ตารางนิเทศฝึกงาน/อาจารย์นิเทศ     up down
ลบข้อมูล
 
สัมมนาก่อน/หลังฝึกงาน     up down
ลบข้อมูล
 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงาน     up
ลบข้อมูล