สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
รายวิชาโครงงาน ประจำปี 2561
หน้าแรก
รายชื่อโครงงาน
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
หน้าแรก กลับหน้าหลัก

ข่าวประกาศ
ผลสอบโครงงานฯสมบูรณ์ (ครั้งที่ 2) วันที่              
ข้อมูลโครงงานและปฏิทินกิจกรรมรายวิชา
ตารางสอบหัวข้อโครงงาน 2 (สำหรับนิสิตรหัส 58)

ปฏิทินกำหนดการสอบป้องกัน

รายวิชาโครงงานฟิสิกส์และโครงงานเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

 

ว.ด.ป.

รายละเอียด

หมายเหตุ

26 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ส่งเล่มต้นฉบับที่ผ่านการตรวจแก้จากอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน สำหรับนิสิตที่มีกำหนดการสอบในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นิสิตต้องทำจำนวนเล่มโครงงานเท่ากับจำนวนคณะกรรมการสอบโครงงาน

6 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สอบป้องกันโครงงาน รอบที่ 1

รอประกาศคำสั่ง

17 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส่งเล่มต้นฉบับที่ผ่านการตรวจแก้จากอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับผู้ประสานงานรายวิชาโครงงานสำหรับนิสิตที่มีกำหนดการสอบในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561

นิสิตต้องทำจำนวนเล่มโครงงานเท่ากับจำนวนคณะกรรมการสอบโครงงาน

25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สอบป้องกันโครงงาน รอบที่ 2

รอประกาศคำสั่ง