สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
รายวิชาโครงงาน ประจำปี 2561
หน้าแรก
รายชื่อโครงงาน
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กลับหน้าหลัก

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล

office room

ห้องพัก 1328

E-mail :

thawatchai@tsu.ac.th

ตารางสอนปีการศึกษา 1/2561