สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
ระบบจัดการฝึกงานของนิสิต
ขั้นตอนการฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
รูปกิจกรรม
ลงทะเบียน-ประวัตินิสิต
ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
รายชื่อนิสิตฝึกงาน
สมุดบันทึกการฝึกงาน
ติดตามสถานะการตอบรับเข้ารับการฝึกงาน
ตารางนิเทศฝึกงาน/อาจารย์นิเทศ
สัมมนาก่อน/หลังฝึกงาน
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงาน
 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงาน กลับหน้าหลัก

ชื่อ-ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  เพชรห้วยลึก

เบอร์ติดต่อ : 2450

ที่อยู่ :  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210