.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.58 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 23 กันยายน 2558