.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ก.ค.61 ถึงวันที่ 6 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร”
 
     

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร”

- วิทยาเขตพัทลุง ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้อง MF1200 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

- วิทยาเขตสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
ใบตอบรับ
แบบเสนอข้อคิดเห็นและข้อแนะนำ