.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ก.ค.61 ถึงวันที่ 6 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อแนะนำ โครงการสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร
 
     
ขอเชิญร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อแนะนำเกี่ยวกับประเด็นเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง และกลไกการทำงาน เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณานำไปพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ

แบบเสนอข้อคิดเห็นและข้อแนะนำ