.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ค.61 ถึงวันที่ 7 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561
 
     
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และส่งสัญญาณประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง