.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.61 ถึงวันที่ 12 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร วิทยาเขตสงขลา
 
     
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. สภาคณาจารย์และพนักงาน จัดโครงการ "สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร" วิทยาเขตสงขลา ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา