.: สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ :.
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ปี
 
กลับหน้าหลัก