ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ส.ค.59 ถึงวันที่ 25 ก.พ.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเรื่อง โครงงาน ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom)และการถอดบทเรียน ที่จังหวัดกาญจนบุรี
 
     
อาจารย์ขจิต ฝอยทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรอบรมครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเรื่อง โครงงาน ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom)และการถอดบทเรียน โรงเรียนนี้อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษาของในหลวง ตอนนี้ท่านผอ.สรศักดิ์ ไสยะหุต กำลังบรรยายเรื่องประโยชน์ของโครงงาน(Project work) ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom)และการถอดบทเรียน มีครูเข้าร่วมประมาณ 20 กว่าท่าน โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา(ในหลวง)รุ่นที่ 1..... สนใจอ่านได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/612551