ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.59 ถึงวันที่ 24 ก.ย.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
วันนี้วันที่ 24 กันยายยน 2559 มีนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชมาเข้าค่าย ชื่อค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เอาภาพมาให้ดูก่อน เป็นภาพนิสิตพี่เลี้ยงค่ายมีทั้งปี 3 และปี 4 นิสิตปี 4 เคยทำค่ายมาหลายครั้งแล้ว แต่นิสิตปี 3 อาจจะยังไม่เคยทำค่าย แต่ถือว่าเป้นโอกาสดีที่นิสิตจะได้เรียนรู้การทำกิจกรรมภาษาอังกฤษ สนุกสนานมาก อ่านต่อที่่ http://www.gotoknow.org/posts/615891