ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

Social Media

Facebook: TSU Language Center
Web site: TSU Language Center

Thaksin University

140 Kanjanavanich Road., Tambon Khao Roop Chang, Muang District, Songkhla 90000, Thailand
E-mail: tsulanguagecenter@gmail.com
Office: 074-317-600 ต่อ 7702 , 061-595-6204 | Fax: +66 7444 2660