มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 


 
ภาพข่าวกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย : โครงการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558-2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย : โครงการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558-2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00น. ณ โรงแรมบุรี ศรีภู โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ.2558 - 2567 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2557 ณ เดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2 : การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ.2558 - 2567 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ กระบี่ไทยวิลเลจรีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 : การรับฟังจุดยืน มุมมอง และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ปิลันธา สปา รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยลัย วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00น. - 12.00น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม 2 วิทยาเขตพัทลุง


หน้าที่ :