มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
        กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ

 
1. นายคณินทร์ บุญศาสตร์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
โทร : 7803
E-mail : kanin_b@hotmail.com