รหัสสินค้า     9744510668002
  ชื่อหนังสือ :
การวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนว พิมพ์ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ISBN 974-451-066-8
  ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นิรันดร์ จุลทรัพย์
  ปีที่แต่ง
  ราคาปก : 295 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 280.25 บาท  
รายละเอียด :