รหัสสินค้า     9789740318576
  ชื่อหนังสือ :
ศาสตร์การสอน พิมพ์ 12
  ISBN 978-974-03-1857-6
  ผู้แต่ง ทิศนา แขมมณี
  ปีที่แต่ง 2553
  ราคาปก : 300 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 285 บาท  
รายละเอียด :