รหัสสินค้า     9789744820983
  ชื่อหนังสือ :
ภาษีอากรตามประมวลรษฎากร 2553
  ISBN 9879744820983
  ผู้แต่ง กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร
  ปีที่แต่ง 2553
  ราคาปก : 190 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 180.5 บาท  
รายละเอียด :