รหัสสินค้า     9744511567003
  ชื่อหนังสือ :
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ISBN 974-451-156-7
  ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนง
  ปีที่แต่ง 2556
  ราคาปก : 250 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 237.5 บาท  
รายละเอียด :