รหัสสินค้า     9784511834002
  ชื่อหนังสือ :
จริยธรรมทางธุรกิจ
  ISBN 974-451-183-4
  ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนง
  ปีที่แต่ง 2556
  ราคาปก : 280 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 266 บาท  
รายละเอียด :