รหัสสินค้า     9744510625004
  ชื่อหนังสือ :
เคมีวิเคราะห์(การวิเคราะเชิงปริมาณ)
  ISBN 974-451-062-5
  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริพร จันทรคีรี
  ปีที่แต่ง 2557
  ราคาปก : 280 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 266 บาท  
รายละเอียด :