รหัสสินค้า     9744511907001
  ชื่อหนังสือ :
การปฏิบัติการเคมีวิเคราะหืเบื้องต้น
  ISBN 974-451-190--7
  ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริพร จันทรคีรี
  ปีที่แต่ง 2555
  ราคาปก : 300 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 285 บาท  
รายละเอียด :