รหัสสินค้า     9744510439005
  ชื่อหนังสือ :
จุลชีววิทยาทางอาหาร
  ISBN 974-451-043-9
  ผู้แต่ง ผส.บุษกร อุตรภิชาติ
  ปีที่แต่ง 2555
  ราคาปก : 390 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 370.5 บาท  
รายละเอียด :