รหัสสินค้า     9786167073101
  ชื่อหนังสือ :
พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์
  ISBN 978-616-7073-10-1
  ผู้แต่ง าชบัณฑิตยสถาน
  ปีที่แต่ง 2553
  ราคาปก : 150 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 142.5 บาท  
รายละเอียด :