รหัสสินค้า     9786165382120
  ชื่อหนังสือ :
ประวตินาฏศิลป์ไทย:ภาคกลาง
  ISBN 978-616-538-212-0
  ผู้แต่ง ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพชร์
  ปีที่แต่ง 2558
  ราคาปก : 440 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 418 บาท  
รายละเอียด :