รหัสสินค้า     9786165382106
  ชื่อหนังสือ :
ประวัตินาฏศิลป์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ISBN 978-616-538-210-6
  ผู้แต่ง ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์
  ปีที่แต่ง 2558
  ราคาปก : 150 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 142.5 บาท  
รายละเอียด :