รหัสสินค้า     9786165382090
  ชื่อหนังสือ :
ประวัตินาฏศิลป์ไทย ภาคใต้
  ISBN 978-616-538-209-0
  ผู้แต่ง ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพชร์
  ปีที่แต่ง 2558
  ราคาปก : 160 บาท ลด 5%    
  ราคาพิเศษ 152 บาท  
รายละเอียด :