Untitled Document
      ค้นหา จาก
Untitled Document
 
 Link ภายในหน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ระบบสารบรรณ
 ระบบสารสนเทศ
   ระบบงานทะเีบียน
   ตรวจสอบ E - Mail
 Link ทั่วไป
   ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย
   ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์
   Thai Amazon
   เอเชียบุ๊ค
   ร้านนายอินทร์
   เดอะบุ๊คเชสท์
   ร้านซีเอ็ด
   นานมีบุ๊คส์
 
 


  หนังสือหมวด :: ชีวประวัติ-ตำนาน


รหัสสินค้า 9746058673
ประวัติศาสตร์ปัตตานี
ราคาปกติ 200 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 190 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 073
มัสยิดกรือเซะ
ราคาปกติ 150 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 142.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9786167058085
เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9
ราคาปกติ 100 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 95 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9786167058092
พระนครเมื่อกาลก่อน
ราคาปกติ 170 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 161.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9786162440410
สยามที่ไม่ทันได้เห็น..ภาพเก่าเล่าเรืองสายสัมพันธ์ไทย -เขมร
ราคาปกติ 1250 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 1187.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9786167058245
ธนบุรีมีอดีต
ราคาปกติ 180 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 171 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9786167283074
100 อัจฉริยะกับสิ่งประดิษฐสำคัญของโลก
ราคาปกติ 250 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 237.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ

Untitled Document
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร : 074-443996