Untitled Document
      ค้นหา จาก
Untitled Document
 
 Link ภายในหน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ระบบสารบรรณ
 ระบบสารสนเทศ
   ระบบงานทะเีบียน
   ตรวจสอบ E - Mail
 Link ทั่วไป
   ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย
   ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์
   Thai Amazon
   เอเชียบุ๊ค
   ร้านนายอินทร์
   เดอะบุ๊คเชสท์
   ร้านซีเอ็ด
   นานมีบุ๊คส์
 
 


  หนังสือหมวด :: ภาษาไทย


รหัสสินค้า 9789740012566
ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง
ราคาปกติ 160 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 152 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9786167436029
สร้อยศิลป์ถิ่นไทย
ราคาปกติ 180 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 171 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789749288399
มัทรานี
ราคาปกติ 150 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 142.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789740415213
เช้าตร๋ของมุกดา
ราคาปกติ 80 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 76 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789749347430
ลิลิตหล้ากำสรวล พิมพ์ครั้งที่ 2
ราคาปกติ 85 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 80.75 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789749260159
พระเจ้าของต้อยติ่ง
ราคาปกติ 95 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 90.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9786169035800
นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์
ราคาปกติ 165 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 156.75 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789749212196
หมอกฝัน ม่านฟ้า ห่าฝน
ราคาปกติ 130 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 123.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789747181104
อาผู้หญิงทั้งสาม
ราคาปกติ 80 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 76 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ

Untitled Document
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร : 074-443996